Återvinn oss!

Självklart återvinner du redan dina Verum förpackningar. Det här är bara en friendly reminder om hur man gör det enklast och mest praktiskt. Glöm inte att sortera den nya skruvkorken i plasten bara. Heja miljön!